• 0
  Winkelwagen

Kwaliteit

Klachtenregeling Schuur 163

 1. Er is ontevredenheid
 2. Ga in gesprek
 3. Als praten niet helpt ga in gesprek met directie
 4. Een orthopedagoog kan evt hulp bieden
 5. Evt kan een klachtenformulier ingevuld worden (inleveren bij directie)
 6. Er kan ook een geschillencommissie worden ingeschakeld, kijk hiervoor op de website. https://geschillencommissiekpz.nl

Klachtenformulier

  Gegevens betrokken cliënt:

  Tegen wie is de klacht gericht:

  Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden. Lees hier onze privacyvoorwaarden (*)

  Organigram

  De opbouw van onze organisatie hebben we bewust erg plat gehouden.

  Er zijn in onze organisatie 2 lagen, namelijk medewerkers en meewerkende directie.

  Als hulporgaan hebben we een orthopedagoog in dienst, welke ook werkzaam is bij het CCE. (Centrum voor consultatie en expertise)

  Ovelegvormen

  Overleg:
  Bestuursoverleg: hierin wordt het beleid/ visie en de missie uitgezet. Aan dit overleg nemen deel: directie en orthopedagoog.  Dit gebeurt elk half jaar en de notulen hiervan bewaren wij digitaal.

  Teamoverleg/ zorgoverleg.
  In dit overleg worden de lopende zaken besproken evenals problemen waar personeel tegen aanloopt. Daarnaast worden in dit overleg de doelen voor de clienten besproken en geëvalueerd. Daarnaast is er in dit overleg ruimte voor verdere organisatorische zaken.  Eveneens word er in dit overleg dieper ingegaan op het beeld van de cliënt en de desbetreffende problematieken.
  Ook is er in dit overleg ruimte voor intervisie: waarin we situaties op de werkvloer met elkaar bespreken en evalueren. (MIP-meldingen en M&M’s worden hierin meegenomen)

  De notulen hiervan bewaren wij digitaal.

  Huisvergadering.
  Elk half jaar hebben we huisvergadering, Hierin bespreken we de huisregels met de clienten. De werkzaamheden die we uitvoeren en hoe ze dit vinden. Wat er beter kan of anders moet.  Wat ze graag willen leren. De clienten mogen zelf de agenda maken. De notulen hiervan bewaren wij digitaal.

  Huisregels Schuur 163

  (actuele versie maart 2019)

   Deze huisregels worden 1 keer per jaar geëvalueerd met clienten tijdens werkoverleg en in zorgoverleg met orthopedagoog.

  1. Clienten/ medewerkers bezorgen elkaar geen overlast.
  2. De cliënt neemt deel aan het dagprogramma
  3. De cliënt participeert mee in de huishoudelijke taken
  4. De medewerkers en clienten houden rekening met de privacy van elkaar.
  5. De clienten en medewerkers houden rekening met de levensbeschouwing van elkaar
  6. Als er incidenten zijn worden deze gemeld bij directie, omschreven in Cliendo en besproken met ouders/ woning van de cliënt.
  7. Appen/spelletje e.d. in de bus of na de koffie en na de lunch. Verder geen telefoon. Bellen onder werktijd doen we niet. Tenzij er echt iets is en ze met ons  overleggen. (Aaron, Victor en Quan gebruiken vaak telefoon)
  8. Binnen jas uit (vooral aandachtspunt Aaron)
  9. We doen alles met elkaar. Spullen verzamelen, opruimen, tafeldekken, afruimen. Als de een klaar is helpt hij de ander.
  10. Na de lunch wassen wij af. Om de beurt droogt er een cliënt af.
  11. Koptelefoons alleen in pauze.
  12. Roken bij aankomst in de ochtend, na de koffie en na de lunch (max 4 rookmomenten per dag)
  13. Koffie rond 11 uur/11.15. Lunch rond 13.00
  14. Met eten 1 beker Optimel of melk. Verder onbeperkt koffie, thee of water. Evt siroop

  AFSPRAKEN LUNCH

  Kyara 2 boterhammen en cracker. Nina heeft eigen brood mee neemt nog weleens boterham of cracker van ons. Victor 3 boterhammen en cracker of 4 boterhammen. Kimberley 2 boterhammen en cracker of 3 boterhammen. Quan en Aaron onbeperkt. Wij smeren brood voor Dennis en Jonne en snijden dit in stukjes. Opletten met hoeveelheden broodbeleg die clienten op brood doen.

  Op woensdag bakken of koken we eieren en op vrijdag eten we iets lekkers (tosti, croissantje, hamburger). We hebben meestal bruin en wit brood. Afspraak is dat er eerst een bruine boterham wordt gegeten. (Aaron lust geen pitjes).

  Primair proces

  • Bij schuur163 werken dagelijks 7 clienten (totaal is er een zorgovereenkomst met 8 clienten, maar sommige clienten werken parttime)
  • Drie clienten worden betaald vanuit de WLZ. De anderen via PGB.
  • Schuur 163 bestaat uit 5 mensen. 2 directieleden, 2 medewerkers (parttime 7 en full time 36 uur) een stagiair en een orthopedagoog op ZZP basis.
  • Per dag zijn er 2 begeleiders aanwezig (op maximaal 7 clienten)
  • Iedere dag rapporteren we in het zorgsysteem (Cliendo)
  • Iedere kwartaal is er een individueel gesprek tussen medewerker en directielid
  • Ieder kwartaal is er werkoverleg met de clienten
  • Ieder kwartaal is er zorgoverleg
  • Ieder half jaar is er bestuur overleg
  • Ieder jaar is er AP-bespreking met ouders en of woning van de cliënt
  • Ieder half jaar is er evaluatie v.d. doelen. (Zowel met clienten als met ouders/ woning)

   

  Bij schuur163 halen we alle clienten thuis op en brengen we de clienten weer thuis in de middag. We werken dagelijks op vaste maar afwisselende plekken midden in de maatschappij. (Voetbalvereniging, scouting, boerderij en kinderboerderij). We doen hier afwisselende werkzaamheden zoals: koeien/ kalfjes verzorgen, stallen uitmesten. De beesten van de kinderboerderij en hun verblijven verzorgen en schoonmaken. Schoonmaakwerkzaamheden en de was op de voetbalvereniging en we maken producten van hout. Daarnaast hebben we een aantal activiteiten die we af en toe doen: spullen voor mensen naar de gemeentewerf afvoeren, tuinonderhoud en inkopen doen.

  Deze werkzaamheden worden afgewisseld met ontspannende activiteiten die we in de pauze of op vrijdagmiddag doen. Deze activiteiten bestaan uit: voetballen, een spelletje doen, kook-of bak activiteit, kampvuurtje stoken, zwemmen bij mooi weer.

  Een aantal keer per jaar gaan we op uitstapje met de clienten.

  Incidenten

  Indien er een incidentmelding is wordt deze gerapporteerd in Cliendo onder het kopje BOPZ/ MIP of indien er sprake was van een M&M onder het kopje BOPZ/MIP en BOPZ/M&M. Deze melding wordt op de dag van het incident besproken met de directie en met de woning/ouders. Deze melding wordt indien nodig op korte termijn besproken met de orthopedagoog van Schuur163 of indien de cliënt op een zorginstelling woont met de orthopedagoog van de woning.Deze melding wordt ook besproken en geëvalueerd tijdens het zorgoverleg. Indien nodig wordt er een verbeterplan opgesteld. Indien mogelijk wordt dit incident ook besproken en geëvalueerd met de cliënt zelf.